Ładowanie strony...
Przewóz osób niepełnosprawnych Gdynia

 

Informujemy mieszkańców naszej dzielnicy o możliwości skorzystania z transportu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

"Transport bez Barier" realizuje przejazdy w systemie

"od drzwi do drzwi" dla osób niepełnosprawnych

mającym trudności w poruszaniu się,

w tym poruszających się na elektronicznych

wózkach inwalidzkich.

 

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są osoby

z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem

niepełnosprawności mające trudności w poruszaniu się

niezależnie od przyczyny, zameldowane w Gdyni - na

podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Opłata za jednorazową pomoc i przejazd

w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie

od odległości wynosi 12 zł,

opłata za przejazd jednego opiekuna nie jest pobierana,

opłata za postój na życzenie osoby

niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą

godzinę, rezygnacja z kursu po podstawieniu

pojazdu wynosi 12 zł,

przewozy zamawiane są pod numerem telefonu

58 622 08 08

w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedzielę i święta w godzinach od 18:00 do 22:00

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu miasta

Gdyni i środków PEFRON będących w dyspozycji

Urzędu Miasta Gdyni.

NEWSLETTER
 

Copyright © 2008 Rada Dzielnicy
Odpowiedzialność za treść:

Projekt i wykonanie Artnet