Ładowanie strony...
Budżet Obywatelski edycja 2017

 

Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie. Zaczynamy od informacji dotyczących budżetu obywatelskiego. od 12 do 25 września będziemy mieli możliwośc oddania głosów na ważne dla Nas i Naszej dzielnicy projekty. W tym roku głosujemy również w konkursie "Przyjazna Dzielnica". Wszystkie projekty dostępne są na stronie: www.bo.gdynia.pl oraz poniżej: Zachęcam do zapoznania się z nimi :-)

Wnioski KONKURSOWE "PRZYJAZNA DZIELNICA"

 

Gimnastyka umysłu i ciała.

Szacunkowa wartość projektu: 8 200,00 zł

OPIS: Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć ruchowych (gimnastyka kręgosłupa, pilates, taniec) dla różnych grup wiekowych. Zajęcia odbywałyby się na terenie obiektów sportowych Gimnazjum Nr 4 od września do grudnia 2017 r.

 

Grabówek mówi PEKIN! Spotkania i warsztaty dla mieszkańców.

Szacunkowa wartość projektu: 8 000,00 zł

OPIS: Celem projektu jest zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych, tj.: warsztaty filmowe, literackie, fotograficzne, konkurs plastyczny, wycieczka po okolicy, czy spotkania autorskie w okresie styczeń - maj 2017 r.

 

Zagraj w lidze Grabówka.

Szacunkowa wartość projektu: 8 280,00 zł

OPIS: Projekt przewiduje utworzenie zespołów siatkówki w oparciu o chętnych mieszkańców dzielnicy. Szkolenia odbywałyby się od lutego do czerwca 2017 r. na obiektach sportowych Gimnazjum Nr 4.

 

Bliżej siebie - warsztaty dla mieszkańców Grabówka.

Szacunkowa wartość projektu: 18 200,00 zł

OPIS: Projekt zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych, skierowanych do różnych grup wiekowych. Planowane są: warsztaty edukacyjne dla rodziców z małymi dziećmi, warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży, warsztaty ruchowe dla seniorów, warsztaty literackie, przedstawienia teatralne oraz spotkania podróżnicze. Wszystkie zajęcia odbywałyby się w siedzibie MBP na Grabówku w 2017 roku.

 

Znani naukowcy bliżej nas!

Szacunkowa wartość projektu: 8 000,00 zł

OPIS: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w siedzibie SP Nr 17 oraz w Przedszkolach Nr 8 i 36 w okresie listopad 2016 - kwiecień 2017.

 

WNIOSKI KONKURSOWE "BUDZIET OBYWATELSKI"

Plac gier i zabaw sportowych

Szacunkowa wartość projektu: 88 500,00 zł

Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Budowa placu wielofunkcyjnego do gier i zabaw sportowych o pow. 133 m2, nawierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie.

 

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych

Szacunkowa wartość projektu: 40 780,00 zł

Lokalizacja projektu: Teren wnioskowany znajduje się pomiędzy budynkami Morska 107-109 a Komandorska 18-20

OPIS: Na wnioskowanym terenie znajduje się wydzielony teren dla dzieci nie spełniający na obecne czasy wymogów bezpieczeństwa i higieny. Wymagana jest aranżacja i rozbudowa.

 

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 139 000,00 zł

Lokalizacja projektu: 81-222 Gdynia, ul. Morska 77, działka: 271/12. Uwaga - działka należy do zasobu gruntów Gminy Gdynia.

OPIS: Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x 11 metrów. Montaż słupków do piłki siatkowej (komplet wyposażenia). Montaż piłkołapu od strony ul. Morskiej (około 15 metrów bieżących).

 

Przedszkolny plac zabaw na Grabówku

Szacunkowa wartość projektu: 131 000,00 zł

Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Wyposażenie istniejącego placu zabaw w zestawy zabawowe wraz z montażem na nawierzchni glinożwirowej o pow. ok. 10 0m2 oraz na istniejącym podłożu.

 

Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu: 140 750,00 zł

Lokalizacja projektu: Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

OPIS: Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

 

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci: ul. Stefana Okrzei 24

Szacunkowa wartość projektu: 23 100,00 zł

Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei dz. Nr 952/02, karta mapy km 49, własność: Gmina Miasta Gdynia

OPIS: Wniosek dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw o pow. ok. 1000 m2. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, piaskownicy, koszy, stojaków na rowery.

 

Plac rekreacyjno-sportowy: Gdynia, ul. Okrzei

Szacunkowa wartość projektu: 156 997,00 zł

Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany jest na działce 854/12 i 853/12 Gdynia Grabówek. Właściciel Gmina Gdynia

OPIS: Zagospodarowanie terenu ok. 150 m2 urządzeniami do ćwiczeń typu Street Workout oraz położenie pod nimi nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W planie zagospodarowania dodatkowo mała architektura: ścieżka żwirowa długości 30 m x 1,5 m = 45 m2, ławki betonowe, kosze na śmieci, wieszaki na ubrania.

 

Park leśny "Lelewela - Demela" w nawiązaniu do projektu szlaku Nordic Walking dzielnic: Grabówek - Działki Leśne - Witomino

Szacunkowa wartość projektu: 69 500,00 zł

Lokalizacja projektu: Teren stanowiący własność Lasów Komunalnych usytuowany na zapleczu intensywnej zabudowy os. Lelewela (w planie do rozbudowy) i terenu II LO przy ul. Wolności

OPIS: Rekompozycja zieleni poprzez wzbogacenie o krzewy parkowe, montaż ławek i śmietników, instalacja latarni, zagospodarowanie estetyczne punktu widokowego i umożliwienie ekspozycji poprzez wycięcie samosiejek i ewentualną budowę małej architektury (wiata do remontu, murek oporowy)

 

 

NEWSLETTER
 

Copyright © 2008 Rada Dzielnicy
Odpowiedzialność za treść:

Projekt i wykonanie Artnet