Ładowanie strony...
Budżet Obywatelski 2016 - wnioski przyjęte pod głosowanie

 

 Zachęcamy do zapoznania się z projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego w naszej dzielnicy. Głosowanie na wybrane przez Państwa projekty odbędzie się 12-25 września 2016. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do oddawania głosów. 

 

1.    Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu: 140750

Lokalizacja projektu: Teren SP nr 17, w Gdyni, ul Grabowo nr 12, Działka nr.267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

OPIS: Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej „wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

2.    Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 139 000

Lokalizacja projektu: 81-222 Gdynia, ul. Morska 77, działka: 271/12. Uwaga - działka należy do zasobu gruntów Gminy Gdynia.

OPIS: Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x 11 metrów. Montaż słupków do piłki siatkowej (komplet wyposażenia). Montaż piłkołapu od strony ul. Morskiej (około 15 metrów bieżących).

3.    Park leśny "Lelewela - Demela" w nawiązaniu do projektu szlaku Nordic Walking dzielnic: Grabówek - Działki Leśne - Witomino

Szacunkowa wartość projektu: 69 500

Lokalizacja projektu: Teren stanowiący własność Lasów Komunalnych usytuowany na zapleczu intensywnej zabudowy os. Lelewela (w planie do rozbudowy) i terenu II LO przy ul. Wolności

OPIS: Rekompozycja zieleni poprzez wzbogacenie o krzewy parkowe, montaż ławek i śmietników, instalacja latarni, zagospodarowanie estetyczne punktu widokowego i umożliwienie ekspozycji poprzez wycięcie samosiejek i ewentualną budowę małej architektury (wiata do remontu, murek oporowy)

4.    PLAC REKREACYJNO – SPORTOWY GDYNIA, ul. OKRZEI

Szacunkowa wartość projektu: 156997

Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany jest na działce 854/12 i 853/12 Gdynia Grabówek . Właściciel Gmina Gdynia

OPIS: Zagospodarowanie terenu ok. 150m2 urządzeniami do ćwiczeń typu Street Workout oraz położenie pod nimi nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W planie zagospodarowania dodatkowo mała architektura : ścieżka żwirowa długości 30mx1,5m=45m2 , ławki betonowe, kosze na śmieci, wieszaki na ubrania.

5.    Plac gier i zabaw sportowych

Szacunkowa wartość projektu: 88500

Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Budowa placu wielofunkcyjnego do gier i zabaw sportowych o pow. 133m2, nawierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie.

6.    Przedszkolny plac zabaw na Grabówku

Szacunkowa wartość projektu: 156000

Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Wyposażenie istniejącego placu zabaw w zestawy zabawowe, wraz z montażem na nawierzchni glinożwirowej o pow. ok. 100m2 oraz na istniejącym podłożu.

7.    Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych

Szacunkowa wartość projektu: 40 780

Lokalizacja projektu: Teren wnioskowany znajduje się pomiędzy budynkami Morska 107-109 a Komandorska 18-20

OPIS: Na wnioskowanym terenie znajduje się wydzielony teren dla dzieci nie spełniający na obecne czasy wymogów bezpieczeństwa i higieny. Wymagana jest aranżacja i rozbudowa.

8.    Rozbudowa placu zabaw dla dzieci ul. Stefana Okrzei 24

Szacunkowa wartość projektu: 9600

Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei dz. Nr 952/02, karta mapy km 49, własność: Gmina Miasta Gdynia

OPIS: Wniosek dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw o pow. ok. 1000m2. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, koszy, stojaków na rowery.

W sumie na terenie Grabówka zgłoszono 8 projektów o łącznej wartości 801 127.

 
NEWSLETTER
 

Copyright © 2008 Rada Dzielnicy
Odpowiedzialność za treść:

Projekt i wykonanie Artnet